Sinds 2018 is 360ballbenelux.nl een samenwerkingsverband aangegaan met AwayEventCompany van Arnoud Wildschut. AwayEventCompany is gespecialiseerd in het organiseren van (sport)evenementen, met name beach-sporten en hebben op diverse locaties hun activiteiten uitgezet. Ook verhuren ze opblaasbare speeltoestellen e.d. Voor meer informatie: www.awaygroup.nl

Om 360ball een keer te spelen kunt u met Arnoud contact opnemen via WhatsApp: +31 6 18 81 42 49 of per mail: arnoud@awayeventcompany.nl.

Voor de aankoop of langdurige huur van een Iron Court kunt u bij info@360ballbenelux.nl informeren.

360ballbenelux is op zoek naar diverse geschikte locaties in Nederland en België waar 360ball Courts geplaatst kunnen worden zodat u daar de actieve spectaculaire sport kunt gaan beoefenen. Zodra deze accommodaties bekend zijn komen ze op deze site te staan.

Heeft u een geschikte locatie en wilt u graag een 360court aanschaffen of huren? Mail dan naar info@360ballbenelux.nl of bel mij via 035–5316164

Met actieve groet,
Paul van Latum | 360ball Benelux Dealer

360ball uitleg

360ball actie!

360ball is een actieve eenvoudige balsport die een perfecte work-out kan geven. Zie hieronder de spelregels:

De service

 • De toss bepaalt wie er mag serveren. De winnaar van de toss kiest te serveren óf dat de tegenpartij eerst gaat serveren en vanaf welke kant.
 • De service vindt plaats steeds vanaf één vaste serveerpositie per kant. Bij elke set wisselt de serveerzijde.
 • Pas serveren wanneer de tegenstanders klaar staan.
 • Maximaal 1 Time Out (maximaal 30 seconden) per game per team.
 • De ontvanger mag het spel stilleggen door een hand op te steken. Spelers mogen het spel voor maximaal 15 seconden ophouden. Een oponthoud van meer dan 15 seconden wordt automatisch opgevat als time-out.
 • De serveerder moet tijdens de service één voet tegen de buitenring plaatsen.
 • De bal moet direct in de zwarte midden schijf Wanneer hij daarna via de rode rand stuitert gaat het spel gewoon door.
 • Het opwerpen en slaan van de bal moet in één vloeiende beweging geschieden.
 • Na elke vijf services/punten wisselt de service van team.
 • Bij dubbelspel wisselt de service binnen het team na elke opeenvolgende servicebeurt
360ball-benelux-2

Setup en strike Dubbelspel

 • De setup wordt gemaakt door de ontvanger van de service. Zij/hij speelt de bal op voor zijn/haar teamgenoot, zodat deze de strike (slag in de zwarte midden schijf) kan maken.
 • Elk team móet de bal tweemaal raken alvorens deze terug te spelen naar de tegenstander.
 • Wanneer de bal zonder opzet via het lichaam stuitert gaat het spel gewoon door.
 • De bal mag via de wand gespeeld worden.

Setup en strike Dubbelspel

 • Bij één tegen één zijn de regels hetzelfde, alleen speelt de ontvanger de setup voor zichzelf op alvorens een strike te maken.

Scoren
Een team scoort een punt als:

 • de tegenstander de bal niet binnen 2 slagen weet terug te spelen in de zwarte middenschijf.
 • de bal van de tegenstander niet uit de pitch komt.
 • de bal via of door de tegenstander de baan uit gaat.
 • het team van de tegenstanders een overtreding/opzettelijke obstructie begaat.
360ball-benelux-1

Een game winnen
Een set wordt gewonnen door het team dat als eerste 21 punten scoort met minimaal twee punten verschil.

Een wedstrijd winnen
De wedstrijd wordt gewonnen door het team dat drie sets wint.
Let wel: bij toernooien mogen wedstrijden van 1, 3 of 5 games worden gespeeld.

Obstructie
Er is sprake van obstructie als een speler van het ene team:

 • de tegenstander belet of hindert bij het spelen van een voorgenomen slag of,
 • wanneer de bal opzettelijk geblokkeerd wordt met het lichaam.